Política de privacitat

1. Informació general i dades de contacte
1.1. Li donem la benvinguda al lloc web disponible a través d’Internet a l’adreça URL https://www.lebox.es en endavant, el “Lloc Web”), titularitat de li Box El Traster, S.L., societat de responsabilitat limitada amb C.I.F. B-64656671 amb domicili al carrer Barberà, 8 Cerdanyola del Vallès (en endavant, “Li Box”).
1.2. Si desitja contactar amb Le Box, pot fer-ho trucant al telèfon (+34) 680.564.757, o escrivint-nos a la direcció del carrer Barberà, 8 Cerdenyola del Vallès (Barcelona) oa l’adreça de correu electrònic info@lebox.es, en la qual atenem sol·licituds d’informació addicional sobre els nostres serveis, així com sobre les nostres pràctiques de privacitat i protecció de dades personals. Si voleu indicar-nos un suggeriment relacionada amb el nostre lloc web o informar-nos sobre errors tipogràfics, ortogràfics o enllaços perduts del nostre lloc web, pot escriure a l’adreça de correu electrònic info@lebox.es.

2. Objecte i acceptació
2.1. El present text (en endavant, la “Política de Privadesa”) regula tant la recollida com el tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant correu electrònic o formularis del Lloc Web, de manera que quan visita el mateix com a usuari o client (en endavant, “l’Usuari”) queda automàticament vinculat al compliment d’aquesta Política de Privacitat, fet que suposa i implica que ha llegit, comprèn i accepta, sense limitacions ni reserves, els avisos legals disponibles en aquest lloc web, incloent-hi el text de les condicions generals de Le Box, per la qual cosa us recomanem que els llegeixi quan accedeixi al Lloc Web.
2.2. Des Li Box ens reservem el dret a modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, de manera que el text pot haver sofert modificacions quan torni a accedir al lloc web. Aquesta política de privacitat, així com qualsevol altre avís legal i les modificacions dels mateixos, són plenament vigents a partir de la publicació en el Lloc Web, de manera que com a usuari li donem la possibilitat de imprimir-los i emmagatzemar-los.

3. Consentiment informat, finalitat de la recollida i ús de la informació
3.1. L’informem com Usuari que les dades personals que voluntàriament ens faciliti quedaran incorporades per al seu tractament en fitxers titularitat de li Box, degudament notificats i inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en relació a tasques de gestió administrativa, tècnica, i comercial.
3.2. La recollida de les seves dades de caràcter personal per part de Le Box únicament es porta a terme per a la tramitació, gestió i, si escau, facturació del servei sol·licitat, mitjançant la creació del compte d’Usuari registrat a la qual podrà accedir a través del lloc web, sent conservats pel període de temps estrictament necessari a efectes impositius.
3.3. Li Box vetllarà per l’exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal recollides, de manera que, per pròpia iniciativa o a sol·licitud de l’Usuari, emplenarà, rectificarà o esborrarà tot dada personal que sigui incompleta, inexacta o antiquat.
3.4. Les persones menors de 18 anys no poden facilitar cap informació a Li Box sense l’autorització del seu pare, mare o tutor legal, ni podran contractar sense aquesta autorització, llevat que ho permeti la normativa vigent.

4. Normativa aplicable
4.1. Des Li Box li informem com Usuari que tant el tractament de les seves dades de caràcter personal com l’enviament de les nostres comunicacions comercials per via electrònica es troben ajustats al que assenyala la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. Mesures de seguretat
5.1. De conformitat amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, l’informem que a Le Box hem adoptat les oportunes mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les seves dades personals, a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, així com els riscos a que aquests estan exposats.

6. Comunicacions comercials per via electrònica
6.1. La informació facilitada en el moment de creació del seu compte d’Usuari registrat podrà ser utilitzada per Le Box per enviar-nostre butlletí de notícies, així com avisos de productes i altres informacions relatives a Li Box, tant per mitjans convencionals com per mitjans electrònics, com com correu electrònic o telèfon mòbil, tot això sempre que sol·liciti o autoritzi expressament com Usuari l’enviament d’aquestes comunicacions.
6.2. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions de Le Box, pot comunicar-ho tant a la nostra adreça física o al nostre correu electrònic.

7. Exercici de drets
7.1 Des de Le Box li informem com Usuari que li assisteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals, podent exercitar aquests drets adjuntant una còpia d’algun document oficial que ens permeti comprovar degudament la seva identitat , com ara el seu carnet d’identitat, passaport o carnet de conduir, per al que haurà escriure’ns al carrer Barberà, 8 Cerdenyola del Vallès (Barcelona) oa l’adreça de correu electrònic info@lebox.es.

8. Comunicació a tercers d’informació facilitada per l’Usuari
8.1. Li Box no facilitarà, comunicarà o cedirà a tercers ni les dades personals ni cap altra informació facilitada sense el seu consentiment previ i exprés com Usuari, amb l’única excepció de supòsits en què sigui estrictament necessari per possibilitar la prestació del servei, com ara serveis de allotjament web, subscrivint en tot cas un acord legal que garanteixi el respecte de la present Política de Privadesa, així com de la resta de les obligacions contingudes en la normativa vigent aplicable per part d’aquells tercers als quals es facilitin o comuniquin dades personals.

9. Ús de Cookies
9.1. Aquest lloc web només utilitza una “Cookie” que permet a Li Box realitzar un seguiment únicament en el cas que decideixi registrar-se com usuari mitjançant la creació d’un compte, el que permet conèixer les seves preferències de navegació durant la seva sessió d’Usuari.
9.2 No es tracta d’una “Cookie” invasiva o nociva, per la qual cosa no afectarà en absolut al rendiment de l’equip de l’Usuari. No obstant això, perquè la “Cookie” funcioni cal que quedi emmagatzemada temporalment al disc dur de l’equip que utilitzi per accedir al lloc web, de manera que podrà rebutjar la “Cookie” en funció de l’opció seleccionada en el seu navegador d’Internet , el qual li podrà avisar de la presència d’aquesta “Cookie” o la rebutjarà automàticament. En el supòsit que la “Cookie” sigui acceptada per l’equip, aquesta només es guardarà en el disc dur de l’equip de forma temporal, mentre duri la seva sessió d’usuari.om correu electrònic o telèfon mòbil, tot això sempre que sol·liciti o autoritzi expressament com Usuari l’enviament d’aquestes comunicacions.
6